Odbiór odpadów komunalnych

Płońsk

Kontakt

Odbiór i oczyszczanie ścieków Płońsk. Różnego rodzaju pojemniki na śmieci. Zaopatrzenie w wodę firm i odbiorców indywidualnych. Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.

Fotografia

Aktywność:

Branża: Skupy – Usługi

Miejscowość: Płońsk

Działalność:

-->