Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o. | Logo

Odbiór odpadów komunalnych

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o.

Płońsk

O nas

Ekspozycja zewnętrzna

Kontakt

Odbiór i oczyszczanie ścieków Płońsk. Różnego rodzaju pojemniki na śmieci. Zaopatrzenie w wodę firm i odbiorców indywidualnych. Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o.
Płońsk, Mickiewicza 4

Fotografia

Odbiór i oczyszczalnia ścieków Płońsk

Nasza siedziba mieści się na ulicy Mickiewicza 4 w Płońsku.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o. codziennie dba o lokalne środowisko. Gospodarka odpadami jest niezwykle istotna w każdym mieście. Nasze Przedsiębiorstwo zajmuje się kompleksową obsługą i zarządzaniem w zakresie odbioru i oczyszczania ścieków oraz odbioru odpadów komunalnych.

Świadczy następujące usługi:
Kompleksowe zagospodarowanie odpadów komunalnych
Zaopatrzenie w wodę
Odbiór i oczyszczanie ścieków
Wywóz nieczystości płynnych i stałych
Sprzedaż pojemników na odpady komunalne
Usługi mechanicznego czyszczenia sieci kanalizacyjnych
Budowa sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych
Detaliczna sprzedaż paliw

Posiadamy certyfikaty:

ISO 9001:2008 nr rejestracyjny: 12 100 35394/01 TMS
Pobór prób i wykonywanie analiz wody i ścieków
ISO 9001:2008 nr rejestracyjny: 12 100 44361
ISO 14001:2004 nr rejestracyjny: 12 104 44361
Odbiór i wywóz nieczystości stałych i płynnych
Oczyszczanie ulic i parkingów

Aktywność:

Branża: Skupy – Usługi

Miejscowość: Płońsk

Działalność: odbiór i oczyszczanie ścieków, pojemniki na śmieci, zaopatrzenie w wodę, budowa przyłączy wodociągowych, budowa przyłączy kanalizacyjnych, wywóz nieczystości płynnych i stałych

-->